Ändrade regler för renoveringar

Okategoriserade
Den 1 Januari 2023 ändrades bostadsrättslagens bestämmelser kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt. I praktiken innebär det att det är flera typer av åtgärder som kräver styrelsens godkännande. Lagändringen innebär också att det i stadgarna skall framgå att tillstånd krävs för de ändringar som står i lagen. Mer information om vad lagändringen innebär finns via länken: http://brfmappen.se/nyheter/lagandringar-om-ombyggnation-i-lagenhet-fran-2023/61ce
Read More

Grävarbete längs Enhörningsgränd

Okategoriserade
För att åtgärda ett läckage i Samfällighetens gemensamma värmesystem kommer ett grävarbete behöva göras längs Enhörningsgränd. Detta kommer att begränsa framkomligheten för person- och varubilar och tillgång till parkeringsplatser och soprum. Båda de berörda föreningarnas styrelser arbetar för att minimera olägenheten för oss alla. Följande gäller:När sker arbetetDen 14/10 grävs det första hålet vid Enhörningsgränd 6. Därefter grävs successivt fler hål (max 5) fram till Robiniaparken till dess att den exakta platsen för läckan hittas. Varje hål kommer att fyllas igen omgående. Allt arbete beräknas vara avslutat senast den 26/10.Vad gäller för parkeringsplatserna?Parkeringsplatserna 34-54 + 71 berörs. Utgå från att de inte kommer att vara tillgängliga 12–24/10, även om alla inte kommer att vara blockerade jämt. Vi kommer att uppdatera löpande allteftersom arbetet fortskrider. Under tiden som era parkeringsplatser är…
Read More