Ändrade regler för renoveringar

Den 1 Januari 2023 ändrades bostadsrättslagens bestämmelser kring renoveringar, åtgärder och förändringar inom en bostadsrätt. I praktiken innebär det att det är flera typer av åtgärder som kräver styrelsens godkännande. Lagändringen innebär också att det i stadgarna skall framgå att tillstånd krävs för de ändringar som står i lagen. Mer information om vad lagändringen innebär finns via länken:

http://brfmappen.se/nyheter/lagandringar-om-ombyggnation-i-lagenhet-fran-2023/61ce

Lämna ett svar