Trafik pga arbete i rondellen

Okategoriserade
Dagsfärsk information från arbetsledningen för VA-projektet. - Trafik med enkelriktning norrut mot Gymnasiet blir kvar över helgerna. Även om grävningen står stilla. Dvs fortsatt smittrafik kan förväntas på Sobelgränd. - Efter helgerna börjar nästa grävetapp på Nyängsvägen från Västerled fram ungefär till avsmalning/övergångsställe. Då kommer trafiken att enkelriktas i andra riktningen dvs söderut. - Trafik ut från Sobelgränd på Nyängsvägen leds till Västerled. Dvs det blir omöjligt att från vårt område komma norrut utan att köra runt via Västerled och Grundläggarvägen, Mossvägen etc. Fördel att nuvarande smittrafik på Sobelgränd upphör.
Read More

Trafik pga arbete rondellen

Okategoriserade
Trafikflödet genom vårt område har ökat under den tid som vattenledningsarbetet på Västerled berört rondellen vid Nyängsvägen. Om skyltade trafikregler följs skulle det här inte vara något problem. I den uppkomna situationen har styrelsen från brf 2 vid flera tillfällen varit i kontakt med Trafikkontoret (TK), som i sin tur kontaktat entreprenören för Va-arbetet. TK har varit tillmötesgående beträffande förstärkt skyltning längs Nyängsvägen. TK ska återigen ta upp frågan om enkelriktning av passagen mot Västerled kan ersättas av mötesfri trafik med lämna-företräde-skylt från Nyängsvägen. Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet
Read More