Grävarbete längs Enhörningsgränd


För att åtgärda ett läckage i Samfällighetens gemensamma värmesystem kommer ett grävarbete behöva göras längs Enhörningsgränd. Detta kommer att begränsa framkomligheten för person- och varubilar och tillgång till parkeringsplatser och soprum. Båda de berörda föreningarnas styrelser arbetar för att minimera olägenheten för oss alla. Följande gäller:

När sker arbetet
Den 14/10 grävs det första hålet vid Enhörningsgränd 6. Därefter grävs successivt fler hål (max 5) fram till Robiniaparken till dess att den exakta platsen för läckan hittas. Varje hål kommer att fyllas igen omgående. Allt arbete beräknas vara avslutat senast den 26/10.

Vad gäller för parkeringsplatserna?
Parkeringsplatserna 34-54 + 71 berörs. Utgå från att de inte kommer att vara tillgängliga 12–24/10, även om alla inte kommer att vara blockerade jämt. Vi kommer att uppdatera löpande allteftersom arbetet fortskrider. Under tiden som era parkeringsplatser är onåbara finns samfällighetens samtliga gästparkeringar till ert förfogande, dvs platserna 75-86. Ni behöver inte något parkeringstillstånd/gästbiljett. Det betyder också att vi inga andra medlemmar bör låta sina gäster stå på gästparkeringar under den här perioden.

Hur löser vi framkomligheten?
Inga person- eller varubilar kommer att kunna passera Enhörningsgränd 6–14 under den här perioden. Trafiken från Enhörningsgränd 14 – Sobelgränd 1 kommer tillfälligt att gå i båda riktningar. Visa hänsyn och kör extra försiktigt!

Vad gäller för utryckningsfordon som ambulans och brandbil?
Det kommer alltid att vara möjligt att ta sig fram till varje port, om än inte möjligt att köra hela vägen fram.

Vad gäller för hemtjänst och färdtjänst?
Informera dem gärna om att det kan vara svårt att köra ända fram under de här dagarna.

Vad gäller sophämtning och varuleveranser?
Inga person- eller varubilar kommer att kunna passera sträckan Enhörningsgränd 6 – 14. Var medveten om det när ni planerar t ex matleveranser. Vi är i löpande kontakt med Suez som sköter vår sophämtning.

När får jag mer information?
Vi kommer att skicka ut information via mail regelbundet allt eftersom arbetet fortskrider. Så fort vi hittar den exakta platsen för läckan kan vi åtgärda den och avsluta arbetet.

/Styrelsen

Lämna ett svar