Styrelsen

Styrelsen 2020-2021 i brf Stora Mossen 1 

  • Håkan Gustavsson
  • Sten Mortensen
  • Elin Ahldén
  • Lennart Forsberg
  • Anna Wendelöv

Suppleanter 2020-2021 i brf Stora Mossen 1 

  • Siri Rinde
  • Roswitha Abelin

Styrelsen kontaktas på email, styrelsen@storamossen1.se.