Styrelsen

Styrelsen 2021-2022 i brf Stora Mossen 1 

  • Elin Ahldén
  • Håkan Gustavsson
  • Sten Mortensen
  • Lennart Forsberg
  • Anna Wendelöv

Suppleanter 2021-2022 i brf Stora Mossen 1 

  • Siri Rinde
  • Roswitha Abelin
  • Martin Albinsson

Styrelsen kontaktas på email, styrelsen@storamossen1.se.