Styrelsen

Styrelsen 2022-2023 i brf Stora Mossen 1 

  • Anna Wendelöv
  • Lennart Forsberg
  • Håkan Gustavsson
  • Sten Mortensen
  • Siri Rinde

Suppleanter 2022-2023 i brf Stora Mossen 1 

  • Ulf Willart
  • Richard Johnson

Styrelsen kontaktas på email, styrelsen@storamossen1.se.