Årsmötet senarelagt

Okategoriserade
Med anledning av den fortsatta smittspridningen följer vi rekommendationen att senarelägga föreningens årsmöte. Stämman sker den 8 juni klockan 19:00 i Robiniaparken (alltså utomhus). Kallelser har delats ut i mail och postfack. Medtag årsredovisning och revisionsberättelse som delats ut sedan tidigare. Alla rekommendationer om att hålla avstånd ligger kvar. Ingen förtäring kommer att serveras. Vi ser fram emot att ordna en gemensam social aktivitet igen när det är säkert att göra så. 
Read More

Vårsopning av gatorna

Okategoriserade
Nästa torsdag och fredag den 15-16 april kommer våra gator att sopas rent från grus.  De som har parkeringsplatser på gatan längs Enhörningsgränd, Sobelgränd och Mosskroken, dvs platserna 31-43 och 65-72, behöver parkera på annan plats dagtid dessa två dagar. Det gäller även våra gästplatser 75-82, så ni som har besökare dessa dagar behöver informera era gäster.
Read More

Grävarbete längs Enhörningsgränd

Okategoriserade
För att åtgärda ett läckage i Samfällighetens gemensamma värmesystem kommer ett grävarbete behöva göras längs Enhörningsgränd. Detta kommer att begränsa framkomligheten för person- och varubilar och tillgång till parkeringsplatser och soprum. Båda de berörda föreningarnas styrelser arbetar för att minimera olägenheten för oss alla. Följande gäller:När sker arbetetDen 14/10 grävs det första hålet vid Enhörningsgränd 6. Därefter grävs successivt fler hål (max 5) fram till Robiniaparken till dess att den exakta platsen för läckan hittas. Varje hål kommer att fyllas igen omgående. Allt arbete beräknas vara avslutat senast den 26/10.Vad gäller för parkeringsplatserna?Parkeringsplatserna 34-54 + 71 berörs. Utgå från att de inte kommer att vara tillgängliga 12–24/10, även om alla inte kommer att vara blockerade jämt. Vi kommer att uppdatera löpande allteftersom arbetet fortskrider. Under tiden som era parkeringsplatser är…
Read More