Trafik pga arbete rondellen

Trafikflödet genom vårt område har ökat under den tid som vattenledningsarbetet på Västerled berört rondellen vid Nyängsvägen. Om skyltade trafikregler följs skulle det här inte vara något problem.

I den uppkomna situationen har styrelsen från brf 2 vid flera tillfällen varit i kontakt med Trafikkontoret (TK), som i sin tur kontaktat entreprenören för Va-arbetet. TK har varit tillmötesgående beträffande förstärkt skyltning längs Nyängsvägen. TK ska återigen ta upp frågan om enkelriktning av passagen mot Västerled kan ersättas av mötesfri trafik med lämna-företräde-skylt från Nyängsvägen.

Arbetet beräknas vara klart till årsskiftet