Trädgårdsgruppen

För att dela på arbetet med vår förening har vi en hängiven trädgårdsgrupp som med gröna fingrar lägger fram förslag om hur våra grönytor skall hanteras.

Just nu leds trädgårdsgruppen av Håkan Wiberg, suppleant i styrelsen, som för informationen och förslagen till styrelsen.

Förhoppningen är att någon ur varje hus är del i trädgårdsgruppen.

Kontaktuppgifter trädgårdsgruppen – för medlemmar.