Trädgårdsgruppen

Vår trädgårdsgrupp lägger fram förslag om hur våra grönytor skall hanteras. Just nu leds trädgårdsgruppen av Roswitha Abelin, suppleant i styrelsen, som för informationen och förslagen till styrelsen. Den löpande skötseln sköts av Fragaria.

Vi välkomnar fler medlemmar till trädgårdsgruppen!

Kontaktuppgifter trädgårdsgruppen – för medlemmar.