Portombud

Portombudens uppgifter

I varje hus har vi någon som hjälper styrelsen och är en länk till de som bor i huset.

 • I vanliga rutinfrågor vara en länk mellan styrelsen och de boende i huset.
 • Hälsa de nyinflyttade välkomna till huset, informera dem om praktiska angelägenheter.
 • Rensa bort föråldrade anslag på tavlan i husets entré och på dörrar.
 • Sätta upp anslag på tavlan i husets entré när info kommer från styrelsen till portombuden.
 • Anmäla till den i styrelsen, som har kontakt med städfirman, om det finns brister i städningen av husets gemensamma ytor.
 • Se till att någon i huset ansvarar för att regelbundet dammsuga hissens list från grus. Dammsugning av listerna vid hissen utförs lämpligen av en person per våning. Service är otroligt dyrt för föreningen.
 • Anmäla till styrelsens samfällighetsrepresentanter, som har kontakt med snöröjningsföretaget, om det finns brister i snöröjning och sandning.
 • Anmäla till styrelsens samfällighetsrepresentanter om det finns brister i sophämtning och sopsorteringen i sophusen.
 • Vid behov ta tag i städning av cykelrum och andra gemensamma utrymmen i huset.
 • Anmäla till styrelsen@storamossen1.se om något gått sönder i de gemensamma utrymmena.
 • Anmäla till kundservice@fastighetsagarna.se samt kopia till styrelsen@storamossen1.se om något akut gått sönder i de gemensamma utrymmena.
 • Se till att det finns ordentliga spadar, sopkvastar m.m. i varje hus för bl.a. skottning av parkeringsplats m.m. Om det saknas kontaktas styrelsen.
 • Ansvara för husets del i gemensamma städdagar, tex se till att någon planterar de vårlökar huset blivit tilldelad.

Siri Rinde – Hus 1
Karoline Olsson – Hus 2
Daniel Hellstadius – Hus 3
Håkan Gustavsson – Hus 4
Sven Hanson – Hus 5
Rolf Ingelstam – Hus 6
Anders Larsson – Hus 7
Åsa Ekengren – Hus 8

Kontaktuppgifter till portombuden – för medlemmar.