!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Parkeringsregler

1. Parkeringsplatserna som Brf Stora Mossen 1 förfogar över är i första hand avsedda för dess medlemmar.

2. En parkeringsplats följer aldrig med vid överlåtelse av bostadsrätten.

3. Grundregeln är en parkeringsplats per bostadsrätt, men om outhyrda parkeringsplatser finns att tillgå eller särskilda skäl föreligger kan detta frångås.

4. Önskar en medlem en parkeringsplats alt. byte av sådan, finns en kö som förvaltas av styrelsen med en kontaktperson.

5. Efter att parkeringsplats har tilldelats, skickas kontaktuppgifterna till Fastum för kontraktsskrivning. All administration gällande kontrakt och inbetalningsavier hanteras av Fastum. Det första parkeringsavtalet medlemmen skriver med bostadsrättsföreningen via Fastum är kostnadsfritt. Vill man därefter byta parkeringsplats så får själv stå för den administrativa kostnaden.

6. Besöksparkering för området finns längs med Mosskroken och gäller för parkeringsplats 75 - 82. Besöksparkeringstillstånd i form av ett besökskort tillhandhålls av styrelsen. Parkering utanför markerat område är inte tillåtet.

7. Parkeringsövervakningen handhas av Europark AB

Styrelsens kontaktperson

Mathias Debatin tel. 0705-958856

Utskriftvänlig version