!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Gästparkering

Våra gästparkeringar är en mycket värdefull förmån för oss boende om de brukas på rätt sätt. Gästparkeringarna är till för att våra besökande tillfälligt ska kunna parkera sina bilar utan att riskera att få böter. 

Enligt gällande regler får inte gästparkeringarna nyttjas av de boende i någon av de tre föreningarna. 

Samfälligheten och bostadsrättsföreningarna har nu gemensamt under en längre tid konstaterat att ett antal fordon använder gästparkeringsplatserna mot gällande regler. Det vill säga de nyttjas av de boende för egen räkning. Vilket i sin tur leder till att besökande tvingas ställa sina bilar så att de fått böter. 

Samfälligheten kommer därför att börja bötfälla bilar tillhörande boende i föreningen som står parkerade på gästparkeringarna. 

Från och med måndag 22 februari 2010 har Europark fått i uppdrag att även när besökskort finns vid vindrutan - utfärda kontrollavgift när gästparkeringsplats används av de boende.

 

Utskriftvänlig version