Stadgar

Föreningens stadgar

Styrelsen kommer att föreslå för stämman stadgeändringar 14 maj 2018 – dessa godkändes.

Styrelsen kommer att föreslå för stämman samma stadgeändringar 15 maj 2019 för att bli giltiga.

Nuvarande stadgar:

Stadgar 2016 godkända av stämman 2016-05-11