Styrelsen

Hem / Om föreningen / Styrelsen

Styrelsen 2018-2019 i brf Stora Mossen 1 

 • Åsa Ekengren
  Ordförande / Renovering / Hemsida / Facebook / Portombud / Parkering
 • Sten Mortensen
  Kassör / Ekonomi
 • Håkan Gustavsson
  Sekreterare / Ledamot samfällighetsföreningen
 • Rolf Ingelstam
  Fastigheter / Renovering / Hissar / Ledamot samfällighetsföreningen
 • Ida Nilsson
  Ekonomi

Suppleanter 2018-2019 i brf Stora Mossen 1 

 • Siri Rinde
  Trädgård & Trädgårdsgruppen
 • David Belin
  Fastigheter / Renovering / Teknik / Samfällighet / Förråd
 • Per Bergendal
 • Lennart Forsberg

Skall uppdateras:

Åsa Ekengren 070 30 80 756
Sten Mortensen 070 82 55 737
Rolf Ingelstam 070 34 74 760
David Belin 070 87 42 101
Ida Nilsson 070 89 83 411
Håkan Gustavsson 072 22 00 128