Styrelsen

Hem / Om föreningen / Styrelsen

Styrelsen 2017-2018 i brf Stora Mossen 1 

 • Åsa Ekengren
  Ordförande / Renovering / Hemsida / Facebook / Portombud / Parkering
 • Sten Mortensen
  Kassör / Ekonomi
 • Rolf Ingelstam
  Fastigheter / Renovering / Hissar / Samfällighet
 • David Belin
  Fastigheter / Renovering / Teknik / Samfällighet / Förråd

Suppleanter 2017-2018 i brf Stora Mossen 1 

 • Ida Nilsson
  Ekonomi
 • Håkan Wiberg
  Trädgård & Trädgårdsgruppen / Ekonomi
 • Håkan Gustavsson
  Sekreterare / Suppleant samfällighetsföreningen
Åsa Ekengren 070 30 80 756
Sten Mortensen 070 82 55 737
Rolf Ingelstam 070 34 74 760
David Belin 070 87 42 101
Ida Nilsson 070 89 83 411
Håkan Wiberg 073 32 65 899
Håkan Gustavsson 072 22 00 128