Kontakt

Hem / Kontakt

Skicka ett meddelande nedan eller maila till styrelsen@storamossen1.se

Mer info om styrelsen

Ordförande Åsa
Ekonomi Sten (och Ida N)
Sekreterare Håkan G
Fastighetsfrågor Rolf, David
Samfälligheten Rolf, Håkan (Anders Larsson)
Trädgårdsgruppen Siri
Hemsida Åsa,
IT (inklusive GDPR) Åsa, Håkan, xx
Facebook Åsa
JM Rolf, Åsa (David)
Fastum Sten, Åsa
Parkeringslistan Åsa
Medlemsregister Åsa
Källarförråd David
Nyhetsbrevet Håkan G
Städansvar/fönsterputs Sten
Förhandlingsunderlag av nya offerter Håkan W, Ida
Nyckelansvarig Rolf
Portombud Åsa