Kontakt

Hem / Kontakt

Skicka ett meddelande nedan eller maila till styrelsen@storamossen1.se

Mer info om styrelsen

Ordförande Åsa
Ekonomi Sten (Håkan W och Ida N)
Sekreterare Håkan G
Fastighetsfrågor Rolf, David
Samfälligheten Rolf, David (Håkan G)
Trädgårdsgruppen Håkan W
Hemsida Åsa,
IT (inklusive GDPR) Åsa, xx
Facebook Åsa
JM Rolf, Åsa (David)
Fastum Sten, Åsa
Parkeringslistan Åsa
Medlemsregister Åsa
Källarförråd David
Nyhetsbrevet Håkan G
Städansvar/fönsterputs Sten
Förhandlingsunderlag av nya offerter Håkan W, Ida
Nyckelansvarig Rolf
Portombud Åsa